Chovatelé Prosiměřice

Naše z.o ČSCH byla založena v roce 1968. Nejdřív jsme byli 3 členové z Prosiměřic ve Znojemské organizaci a po roce jsme se rozhodli, že založíme organizaci v Prosiměřicích

Zakládající členové z.o. byli: p. Krčma, p. Bílek, p. Dvořák F., p. Jelen R., p. Jelen V. , p. Svoboda, p. Klička a p. Šneidr. Předsedou se stal p. Bílek, jednotek p. Krčma a pokladník p. Šneidr.

Tito členové vedli organizaci po dobu 20 let. Během této doby přibývali členové až nás bylo v roce 1988 členů 56.

V té době se odevzdávali lístky od prodeje vajíček a králičích kůží a nutrií. Podle těchto lístků se rozdělovalo krmivo, které jsme obdrželi od okresního výboru ale muselo se platit.

V roce 1987 se pan Bílek stal předsedou národní fronty a nemohl zastávat funkci předsedy z.o ČSCH. Předsedou byl tedy zvolen p. Jelen Rudolf a ten si dal podmínku, že předsedou se stane, když organizace bude pracovat.

Nebyli to pěkné začátky, protože jsme neměli v pokladně žádné finance, tak jsme začali provozovat sběr papíru, železa, kastrovali jsme kukuřici a tím jsme získali alespoň nějaké prostředky pro naši organizaci.

V roce 1989 v listopadu padl návrh na uspořádání 1. chovatelského plesu. V lednu 26.1 1989 byl tento návrh uskutečněn, ples se konal v tělocvičně školy. Plesu se zúčastnilo na 180 platících včetně členů z.o. Čistý zisk z plesu byl 3906,- což se dalo považovat za úspěch, který nám pomohl naplnit naši chovatelskou pokladnu.

Tyto plesy organizujeme dodnes a získáváme tím peníze na chod naší organizace. K dnešnímu dni je to již bezmála 30. úspěšných chovatelských plesů.

Zajišťovali jsme taktéž přednášky o chovu drůbeže, králíků a zdravotním stavu zvířat, tyto přednášky vedl doktor Kulíšek ze Znojma.

Jezdili jsme s našimi členy na zájezdy na výstavy do Žirče, Havlíčkova Brodu, a také i na celostátní výstavu do Brna, kde jsme získávali s našimi členy drahé zkušenosti.

V roce 1990 padl další návrh na to, že bychom mohli pořádat svoje výstavy drobného zvířectva. Ovšem chyběli nám klece. Bylo nám nabídnuto O.V, že můžeme využít klece ze zrušené drůbežárny v Šaldorfě. My jsme tedy nabídku přijali a upravili klece pro králíky a drůbež.

Nakonec v roce 1991 uskutečnila první výstava na střelnici v Prosiměřicích při konání dětského dne. Výstav na této střelnici se uskutečnilo celkem 6.

V roce 1995 nám starosta obce p. Kuřitko nabídl prostor pro vybudování areálu na konání výstav. V roce 1996 se zde konala první výstava.

Zbudovat tento areál nebyla lehká věc, bývalo zde smetiště a šábí. Dalo nám to hromadu práce, né desítky, né stovky, ale tisíce hodin než jsme jej dokázali zformovat do nějaké podoby. Postavili jsme zde i přístřešky pro všechno zvířectvo, což nás stálo mnoho pěnez. A proto si také našeho areálu velmi vážíme, snažíme se jej udržovat a stále vylepšovat. V celém budování nám pomohl i obecní úřad pod vedením pana Kuřitky.

V letošním roce zde budeme organizovat již 29. všeobecnou výstavu a 9. okresní výstavu okrasného ptactva. Také plánujeme zrenovovat pokladní buňku, která se nám již po 23 letech rozpadá a potřebuje obnovu.

Za výbor z.o. Prosiměřice (2019)